Historia
Home O zespole Historia Demo  MP3 Video clipy Fotografie Polecamy

 

 

 

Trochę historii:

Andrzej Konieczny  to ja. Gram zawodowo od ponad 40 lat. 

Zaczynałem w roku 1977 w nie istniejącym już zespole o długiej nazwie Zespół Estradowy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju "RADAR' z siedzibą w Warszawie.

Od roku 1979 za pośrednictwem PSJ - restauracje szczecińskie jak Atlantycka-Bajka, Kaskada, Balaton, Jubilatka itp.

Co jakiś czas wyjeżdżałem grać na kontrakty zagraniczne z różnymi zespołami np.

1980 - Jugosławia           ( Cz. Janaszek, K. Szyndler, M. Maksylewicz, G. Pankowski, A. Konieczny )

1982 - byłe NRD               ( GABINET - J. Majewski, G. Pankowski, J. Skubała, A. Konieczny)

1987 - Holandia               ( MUSIC STARS - P. Chyliński, G. Pankowski, A. Wyrembski, A.Konieczny)      

1987 - Belgia                   ( ELECTRIC BOYS - G. Pankowski, A. Wyrembski, A. Konieczny )

1993 - Norwegia             ( REPLAY -  R.K. Wiercimak, D. Szlachta, A Konieczny)

1994 - NIEMCY(RFN)      ( EGENT BAND - J. Kęsik, A. Jankowski, W. Cieśnik, A. Konieczny)   

W roku 1990 założyłem własny zespół MINI BAND choć jeszcze w międzyczasie dwa razy wyjechałem na kontrakt za granicę w innym składzie.